तपाईं एक प्राप्त सम्बन्धविच्छेद, तपाईं तुरुन्त लागू लागि एक भाग को सम्पत्ति छ । अनि तपाईं के गर्न सक्छन् यो पछि पछि छोडपत्र । कसरी लामो छ । उपयोगी जानकारी को लागि सबै